Za kaj se uporablja SAT kartica RTV Slovenija?

Manjši del programov, ki jih Radiotelevizija Slovenija oddaja prek satelita, je kodiranih in jih je mogoče spremljati le s pomočjo posebne dekodirne kartice. SAT kartica se torej uporablja za odklepanje kodiranih programskih vsebin RTV Slovenija (tuja produkcija).

Kdo lahko dobi SAT kartico?

Pravico do pridobitve kartice ima vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim oziroma začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, pripadniki slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, slovenski izseljenci in zdomci ter vsaka pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

Fizična in pravna oseba z bivališčem oz. sedežem v Republiki Sloveniji lahko postane imetnik kartice le pod pogojem, da je prijavil sprejemnike oz. je zavezanec za plačilo RTV-prispevka. SAT kartico si pridobite s podpisom pogodbe o uporabi SAT kartice RTV Slovenija in s plačilom stroškov za njeno izdelavo.

Prikaz vseh 3 rezultatov

X